InPRC™ werkt als een logisch stuk gereedschap in allerhande facilitaire processen. Bij aanvang van de ontwikkeling van InPRC™ is de focus geconcentreerd op schoonmaakdienstverlening en gerelateerde dienstverlening, zoals DKS en Kwaliteitsmanagement (assessement van geleverde dienstverlening). De unieke opzet van InPRC™ levert echter een veelheid aan toepassingen, wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers keer op keer inspireert tot nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Wat is InPRC?


  • Een web-based sturingsmechanisme voor facilitaire (regie-)organisaties.
  • Maakt schoonmaak-activiteiten kwantitatief en kwalitatief meetbaar.
  • Schoonmaker wordt centrale schakel in kwaliteitsproces. Vakmanschap staat centraal.
  • Met behulp van het Persoonlijk Waardering Systeem (PWS) wordt de uitvoerder/ schoonmaker in staat gesteld zijn of haar eigen ondernemer- en vakmanschap om te zetten in een extra periodieke financiële vergoeding. Omdat alleen transparante en verifieerbare kwaliteit telt!

Hoe werkt het?


  • De schoonmaker meldt zich aan op een barcode-scanner met een unieke code.
  • De schoonmaker start zijn of haar werkzaamheden.
  • De schoonmaker bepaalt per (verkeers-) ruimte wat er gedaan moet worden aan schoonmaakactiviteiten en signaleert ook verschillende facilitaire verstoringen (bijv. lamp stuk).
  • De schoonmaker voert alleen bij noodzaak zijn of haar taken uit.
  • Afmelden per gerealiseerde activiteit.
  • Einde dienst.

Best Value ApproachInPRC™ volgt aanbestedings-principes als gelijkheid, non-discriminatoir, en transparantie in al haar aspecten. Waardecreatie op basis van terugbrengen van risico's door gebruik van expertise en transparantie. Luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie. Win-win-win relaties staan centraal met InPRC™. Vergroten van winstbijdrage voor dienstverleners, meer waarde voor opdrachtgevers tegen lagere kosten, en uitvoerders die de centrale schakel vormen.

Code Verantwoordelijk MarktgedragOp 21 juni, 2011 is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag geïntroduceerd om doorgeschoten marktwerking in de branche tegen te gaan. Eudyptes B.V. heeft met InProcesRegieConcept een eerste toepassing ontwikkeld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van Opdrachtgevers, Dienstverleners en Vakbonden om op faire en zakelijke wijze uitvoering te geven aan professionele facilitaire dienstverlening.