Voer het aantal m² bruto vloeroppervlakte in (bijv. 15.000 m²) Voer ook de kosten van de schoonmaak per m² in (bijv. €16,-). De calculator laat de terugverdientijd zien. Bij vloeroppervlaktes onder de 1000m² is de berekening niet meer van toepassing.

De praktijk


Waarin zit de opbrengst van InPRC™?
Uitsluitend op basis van reële werkzaamheden en feitelijke waarnemingen worden werkzaamheden verricht. Er zijn geen ingewikkelde werkprogramma's of afgemeten schoonmaakacties die nooit waargemaakt kunnen worden en de uitvoerder in een keurslijf persen. InPRC™ stuurt aan op samenwerking die is gebaseerd op het uitwisselen van kennis en ervaring.

Basispakket


  • Ontwikkeling basissoftware
  • Implementatie
  • Projectleiding
  • Licenties
  • Training

Pluspakket


  • Alles uit het basispakket
  • Beheer
  • Updates ruimtebeheer
  • Maatwerk

In de praktijk leidt dit enerzijds tot een verlaging van kosten door het elimineren van overbodige werkzaamheden en anderzijds tot een verhoging van de winstgevendheid van dienstverleners, door het reëler regelen van werkprocessen en werkzaamheden.
Disclaimer
Deze berekening is gebaseerd op een aantal aannames en geeft een heel globaal inzicht in de
Return On Investment (ROI) van het InPRC™. Wilt u meer informatie informatie over uw situatie, neem dan altijd contact op met Eudyptes B.V. Wij informeren u graag over uw specifieke situatie.