Selecteer een pagina

InPRC TM

knowing more, connects all

Data driven facilitaire processturing met als doel optimale klant- en gebruikerstevredenheid tegen acceptabele kosten

Facility Managers staan voor grote uitdagingen: Efficiënt beheer van de faciliteiten, contractbeheer, beheersing van kosten en daarnaast het verhogen van de klanttevredenheid in een speelveld dat steeds complexer wordt.

Simpel regie houden op alle facilitaire processen met alleen de meest belangrijke facilitaire processen. Is dat niet wat elke Facility Manager zou moeten willen?

InPRC™

Regie voeren over het facilitaire proces, controle houden op de kosten en tegelijkertijd zorgen voor een betere klanttevredenheid.
Enkele van de grootste uitdagingen van de Facility Manager van tegenwoordig.
Meebewegen met de ontwikkelingen, zorgen dat contracten aansluiten met de behoefte van klanten, voldoen aan wetgeving en ook nog duurzaam zijn. Geen eenvoudige opgave in deze tijd waarin de omstandigheden continue in verandering zijn.

Dat vraagt veel van de Facility Manager van nu. Het is een complex krachtenveld geworden waarbij effectiviteit, efficiëntie, klantbeleving voortdurend veranderen. De Facility Manager is een veelzijdige leider die aan de ene kant verstand moet hebben van inkoop, techniek, bouwkunde, automatisering en wetgeving. Aan de ander kant is het een People Manager die zorgt voor het creëren van een optimale werksfeer voor zijn klanten, collega’s en medewerkers.

WAAROM InPRC™

InPRC™ is niet exclusief verbonden met een Opdrachtgever (Facility Management) of Dienstverlener (Opdrachtnemer). Dit betekent dat InPRC™ gelijkwaardig ingezet kan worden voor alle betrokkenen. Dus ook voor de uitvoerder! Hierdoor zijn Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Uitvoerder ten alle tijden op dezelfde tijd geïnformeerd over dezelfde informatie!

Sturing Facilitaire Proces

InPRC™ is juist ontwikkeld vanuit de facility management gedachte om de facility manager een instrument te bieden om sturing te geven en te houden over het facilitaire proces.

Specialisatie

InPRC™, specialiseert zich in het ontwikkelen van slimme datagedreven flexibele oplossingen voor een betere procescontrole door middel van een geïntegreerde data en technologiesysteem waarmee faciliteiten worden uitgerust.

Laagdrempelig

InPRC™ heeft een laagdrempelige implementatie en de unieke datasources die inzage geven in het gebruik van de faciliteiten en het meten van de klanttevredenheid.

Toekomstbestendig

Met InPRC™ bent u toekomstbestendig, maakt u beslissingen gebaseerd op reële data, houdt u de regie over de facilitaire processen, verlaagt u de kosten en verhoogt u de klanttevredenheid.

Met InPRC™ heeft de Facility Manager een instrument in handen waarmee de Facilty Manager op basis van real time data het gebruik van de faciliteiten controle en sturing kan geven aan de processen.

In de kern

1. Kostenbeheersing door feitelijke meting van de uitvoering van ingekochte activiteiten/processen en deze te vergelijken met de inkoopkosten van activiteiten/processen.
2. Meten van klant tevredenheid en daar gericht op kunnen sturen.
3. Flexibiliteit in aansturing door snel te kunnen inspelen op proces afwijkingen en op en af opschalen van processen bij afnemende of toenemende gebruikers.
4. Op basis van reële feiten contractmanagement kunnen voeren.
5. Lerend vermogen gebaseerd op harde data,

“It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do.”

– Steve Jobs

“Life comes with many challenges.
The ones that should not scare us
are the ones we can take control of.”

– Angelina Jolie

Uw voordelen

Kosten beheersing, klanttevredenheid, flexibiliteit en processen optimaliseren in een geïntegreerd data management systeem dat is wat inPRC™ in de praktijk waarmaakt. 
Simpel, overzichtelijk, transparant en gebaseerd op feiten.

En niet alleen in toiletruimten is InPRC™ een ideaal sturingsmechanisme. Overal waar u bezoekers of werknemers registreert, of dat nu is in openbare ruimten, kantoorruimten of in productieruimten. Met InPRC™ heeft u op ieder moment inzicht in het gebruik van deze ruimten. Daarmee stuurt u efficiënt uw contractpartners aan. Betalen voor geleverde prestaties in plaats van een vast bedrag per m2 schoonmaak. Wij rekenen u graag eens voor welke besparingen u kunt realiseren met InPRC™ en hoe eenvoudig het werkt.

Meer informatie of een demo?

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden”. Graag gaan we samen met u aan tafel om te laten zien wat InPRC™ u kan opleveren. In kostenbesparing en klanttevredenheid. Op basis van uw specifieke situatie laten we graag zien hoe u eenvoudig en met behulp van de nieuwste technologie grip krijgt op uw facilitaire processen.