Selecteer een pagina

Wat is InPRC™

Wat is InPRC™

InPRC™ werkt als een logisch stuk gereedschap in allerhande facilitaire processen. Tijdens de ontwikkeling van InPRC™ is de focus geconcentreerd op schoonmaakdienstverlening en gerelateerde dienstverlening, zoals DKS en Kwaliteitsmanagement (assessment van geleverde dienstverlening). De unieke opzet van InPRC™ levert echter een veelheid aan toepassingen, wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers keer op keer inspireert tot nieuwe gebruiksmogelijkheden.

-Een web-based sturingsmechanisme voor facilitaire (regie-)organisaties.

-Maakt schoonmaak-activiteiten kwantitatief en kwalitatief meetbaar.

-Schoonmaker wordt centrale schakel in kwaliteitsproces. Vakmanschap staat centraal.

-Transparantie en verifieerbare kwaliteit.

Hoe werkt het?

InPRC™ bestaat uit een InPRC™ APP en een Client InPRC™ webapplicatie. Ruimtes/locaties worden voorzien van een NFC chip en deze chips worden vervolgens met behulp van de InPRC™ App ‘getagd’ met de Smartphone. Het aan- en afmelden wordt onmiddellijk geregistreerd op zowel de InPRC™ App als de Client InPRC™ webapplicatie.
Deze informatie kan vergezeld gaan met allerhande andere ‘boodschappen’ als storingsmeldingen – bijzonderheden (naar eigen inzicht aan te geven) en kwaliteitschecks. De registratie van deze informatie wordt opgeslagen in de Client InPRC™ webapplicatie (en onmiddelijk weer op te vragen via de InPRC™ App).

Hiermee is het mogelijk om voor de korte termijn snel en efficiënt actie te ondernemen op registraties die daarom vragen. Op de langere termijn beschikt de gebruiker over duurzame prestatie-informatie waarmee bijvoorbeeld contractmanagers doelgericht sturing en beleid kunnen uitoefenen op de dienstverlening.

N

Modulair

N

Eenvoudige installatie

N

24/7 inzicht in uw data

N

Flexibel

N

Technische ondersteuning

Basispakket

N

Ontwikkeling basissoftware

N

Implementatie

N

Projectleiding

N

Licenties

N

Training

Pluspakket

N

Alles uit het basispakket

N

Ontwikkeling Business Intelligentie

N

Beheer

N

Updates Ruimtebeheer

N

Maatwerk APP en Client

Wat biedt ons product

AUTOMATISCHE BEZOEKREGISTRATIE
Via een plug & play LoRa device monitoren wij het aantal bezoekers. Dit kan via een deursensor of een PIR. Dit volledig anoniem, dus AVG proof!
METEN EN BIJHOUDEN VAN DE KLANTTEVREDENHEID
Wij hebben een plug & play LoRa device waarmee de bezoeker feedback kan geven over het bezochte object
REGISTRATIE VAN DE SCHOONAAKWERKZAAMHEDEN (KWANTITEIT EN KWALITEIT)

De schoonmakers maken gebruik van een app. Hiermee dienen ze op locatie een NFC-tag te scannen. Hierdoor weten we wanneer en hoe lang ze hebben schoongemaakt.

UITVOEREN EN REGISTRATIE VAN KWALITEITSCHECKS
De app is ook voor leidinggevende, hiermee kunnen steekproeven gedaan worden op het object
INZICHT VOOR HET VERBETEREN VAN DE KWALITEIT

We hebben een client (website) waar alle verzamelde data samenkomt. Hierdoor kun je sturen op de kwaliteit

DATA VOOR HET OPSTELLEN VAN HET OPTIMALE SCHOONMAAKROOSTER

In de client (website) kunt u schoonmaakroosters aanmaken. Deze kunnen gekoppeld worden aan de schoon te maken ruimte.

Download de App hier

Hier kunt u de app downloaden voor de schoonmaker en manager.